Author page: admin

Yaşamın ilk iki yılında ter testi yapılması gereken durumlar

Yaşamın ilk iki yılında ter testi yapılması gereken durumlar

İlk 2 yaşta TER TESTİ yapılması gereken durumlar; Yenidoğan döneminde tarama testinde İRT değerinde yükseklik olması Bebekte kilo alımının durması ( Büyüme geriliği ) Bol miktarda yağlı pis kokulu dışkı yapma sık tekrarlayan solunum  yolu enfeksiyonu ( Bronşiolit/ Bronşit ) mekonyum ileusu ( Yenidoğan bebeğin ilk günlerinde yenidoğan dışkısının bağırsakta ilerleyelemesi sonucu tıkanıklık olması) ilk 24-48 sa te…

Posted by
Çocuklarda yağlı karaciğer hastalığı

Çocuklarda yağlı karaciğer hastalığı

ÇOCUKLARDA YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NASH) ; Gelişmiş ülkelerde çocuklarda kronik karaciğer hastalığının en sık nedenlerinden biridir. Obezite  prevelansındaki ile artışla ilişkilidir . Basit yağlanmadan siroza kadar değişen bulguları kapsamaktadır. Avrupa çocuk Gastrornteroloji, hepatoloji ve derneği karaciğer yağlanmasını karaciğer hücrelerinin en az %5 inde yağ  İnfiltrasyonu olarak tanımlamaktadır. Karaciğer yağlanmasını ; yaş…

Posted by
Çocuklarda ne zaman gastroskopi yapmalıyız

Çocuklarda ne zaman gastroskopi yapmalıyız

Çocuklara ne zaman Gastroskopi ( üst sindirim sistemi endoskopisi ) işlemi yapma yapma gereği duymaktayız ? Bir Üst sindirim sistemi endoskopisi fiber optik bir alet ile yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağın içininin direk olarak incelenmesi işlemidir. İşlem sırasında tanı koymaya ve hastalığın  tedavisıne yönelik  müdahalelerde yapılabilmektedir. İşlem hasta konforu açısından anestezi desteği ile yapılmakta ve çocuğunuz hiç…

Posted by
Çocuklarda karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi

Çocuklarda karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi

Çocuklarda karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi Karaciğer çok fonksiyonlu bir organ olup sentetik, salgısal ve metabolik bir çok fonksiyonu vardır Karaciğer fonksiyon testlerinden  AST ( Aspartataminotransferaz ) ve ALT ( Alaninaminotransferaz) karaciğer hücresi zedelenmesini göstermede kullanılan testlerdir. AST karaciğer dışında kalp kası, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas , akciğer,  beyaz küreler  ve alyuvarlar gibi çok sayıda dokuda bulunabilir…

Posted by
Erişkin yaş grubunda (18 yaş üstü ) kimlerden ter testi istemeliyiz ?

Erişkin yaş grubunda (18 yaş üstü ) kimlerden ter testi istemeliyiz ?

azospermi ( menide hiç spermin olmaması ) konjenital deferens yokluğu yokluğu ( sperm kanalının doğumsal olmaması . 1/500 sıklıkta görülmektedir Bronşektazi ( Bronşların genişlemesi ) kronik sinüzit akut ve kronik pankreatit alerjik Bronkopulmoner aspergillozis ( solunum yollarında kistik fibrozis hastalarına özgü mantar ın varlığı ) siroz ( fokal biliyer siroz) *. Glukoz tolerans testinde bozukluk * portal…

Posted by
3-16 yaş arası ( çocuk ve ergen yaş grubunda )  ter testi kimlerden istenmelidir ?

3-16 yaş arası ( çocuk ve ergen yaş grubunda ) ter testi kimlerden istenmelidir ?

Kistik fibrosiz hastalığının tanısı terde KLOR konsantrasyonunu ölçerek konulmaktadır. Kliniğimizde de bu yeni yöntem uygulanmaktadır ( Caulumetric end point yöntemi ile ölçüyoruz ) Ter testinin kistik fibrozis dışı bazı hastalıklarda da pozitif gelebileceği unutulmamalıdır. tekrarlayan solunumuyla enfeksiyonları, veya Astım / hışırtılı solunum tekrarlayan öksürük ve pürülan ( iltihabi ) balgam çıkarma Bronşektazi çomak parmak Yağlı pis kokulu,…

Posted by
Ter testi nedir ? Nasıl yapılır ?

Ter testi nedir ? Nasıl yapılır ?

Kistik fibrosiz hastalığının tanısı terde KLOR konsantrasyonunu ölçerek konulmaktadır. Kliniğimizde de bu yeni yöntem uygulanmaktadır ( Caulumetric end point yöntemi ile ölçüyoruz ) Ter testi deneyimli ellerde yapılmalıdır. Hastanın ter testine hazırlığı sırasında nelere dikkat edilmelidir? -bir gün önce yıkanmış olmalıdır -hasta tok karına ve sıvı gereksinmesi karşılanmış şekilde gelmelidir -hastada sıvı kaybı olmamalıdır ( ağız kuruluğu,…

Posted by
Eozinofilik Özofajit

Eozinofilik Özofajit

Yemek borusu ( yani  özofagus  ) ağız yolu ile almış olduğumuz besinlerin mideye ulaşmasını sağlayan bir organdır.  Eozinofilik özofajit ise yemek borusunun alerjide görevli eozinofil adı verilen hücrelerle inflamasyonudur. Bebeklik çağından ergenlik dönemine kadar her yaşta görülebilir . Erkeklerde sıktır . Hastalığın belirtileri ; aralıklı kusma besinlerin ağıza geri gelmesi, besin reddi ( özellikle kuru besinleri yemekten çekinme ) tüm…

Posted by
Çocukluk Çağında Besin Alerjileri

Çocukluk Çağında Besin Alerjileri

Besin ve katkı maddelerinin alımından sonra vücutta oluşan anormal yanıta besin reaksiyonu denilmektedir.  Besinlerde bulunan proteinlere karşı vücudun bağışıklık sistemi yoluyla oluşan reaksiyonlarına ise besin alerjisi diyoruz. Besin alerjileri ülkemizde  en sık süt, yumurta susam ile olmaktadır. ABD’de her 13 çocuktan birisi besin alerjisi yakınması ile doktorlara başvurmaktadır . Son 15 yılda besin alerjilerinin görülüş  sıklığı ise…

Posted by