• Çocuklara ne zaman Gastroskopi ( üst sindirim sistemi endoskopisi ) işlemi yapma yapma gereği duymaktayız ?

  Bir

  • Üst sindirim sistemi endoskopisi fiber optik bir alet ile yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağın içininin direk olarak incelenmesi işlemidir. İşlem sırasında tanı koymaya ve hastalığın  tedavisıne yönelik  müdahalelerde yapılabilmektedir.
  • İşlem hasta konforu açısından anestezi desteği ile yapılmakta ve çocuğunuz hiç bir rahatsızlık hissetmemektedir .
  • Çocuklarınıza üst sindirim sistemi endoskopisini niçin yapıyoruz?
  • yutmazorluğu, ağrılı yutma, karın ağrısı , mide yanması, ekşime, gaz yakınmaları, açıklanamayan kilo kaybı, kansızlık durumları varsa
  • üst sindirim sistemi kanaması varsa ;
  • ülser kanamalarının hem yerini tespit etmek hem de kanamayı durdurabilmek için ( adrenalin enjeksiyonu, endoklips )
  • portal hipertansiyon nedeniyle yemek borusu ve midede oluşan varislerin kanamasını önlemeye yönelik işlemler için (  bant ligasyonu, skleroterapi )
  • damarsal ( vasküler ektazi..) kanamalarını durdurmak için (#mideülseriçocuk #sindirimsistemikanamasıçocuk)
  • yutulmuş yabancı  cisim sindirim sistemini normal yoldan sindirim sistemimi terk etmemiş ve yemek borusu , mide veya on iki parmak bağırsağında  takılı kalmış ise  yabancı cisim penseti ile çıkartılabilmek için
  • mide ve on iki parmak bağırsağındaki poliplerin çıkartılabilmesi için
  • yemek borusu darlıklarının balon ile genişletebilmek için
  • çölyak hastalığı ve diğer genetik geçişli ishal nedenlerinin ortaya çıkartılması için biyopsi alabilmek için
  • Nörolojik, metabolik vb sebeplerle ağızdan beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda mideye endoskop yardımı ile ameliyatsız beslenme tüpü yerleştirilme ( PEG )için Gastroskopi yapmaktayız.