• azospermi ( menide hiç spermin olmaması )
  • konjenital deferens yokluğu yokluğu ( sperm kanalının doğumsal olmaması . 1/500 sıklıkta görülmektedir
  • Bronşektazi ( Bronşların genişlemesi )
  • kronik sinüzit
  • akut ve kronik pankreatit
  • alerjik Bronkopulmoner aspergillozis ( solunum yollarında kistik fibrozis hastalarına özgü mantar ın varlığı )
  • siroz ( fokal biliyer siroz)

*. Glukoz tolerans testinde bozukluk

* portal hipertansiyon ( Karaciğer e giden damar ın basıncının yüklemiş olması )

  • kolestaz ( karaciğer hücrelerinden saframın safra yollarına atılımında promlem olmaması  safra akısında tıkanıklık

* safra kesesinde taş