• Çocukluk çağında karın ağrıları ;

  Karın ağrısı çocukluk çağında sık olarak karşılaşılan bir durumdur .

  Ani gelişen ( akut)  karın ağrıları  acil tanı konulmasını gerektirir. Çünkü cerrahi bir sorunda olabilir.

  Uzun süreli (kronik ) karın ağrısı; 3 aydan uzun süren ve çocuklarda hastaneye baş vuruşların önemli sebeplerinden birisidir. Tekrarlayan enfeksiyöz, inflamatuvar, metabolik ve organlarla ilgili olabilir .

  #Fonksiyonelkarınağrıları; yapılan muayene, tetkikler ile altta bir hastalık bulunamıyor ve dispepsi, kabızlık migren gibi diğer fonksiyonel Hastalıkları tanıda düşündürecek bulgular yok ise, en az iki haftada bir tekrarlayan ve 2 aydan uzun süren ağrılardır.

  Karın ağrısında uyarıcı bulgular

  • beş yaş altı çocuk
  • ishal, kabızlık, gece dışkılaması
  • gece uykudan uyandıran ağrı
  • makat  bölgesinde fissür, fistül, cilt katlantısı olması
  • büyüme geriliği , ağırlık kaybı, ateş , eklem ağrısı, döküntü
  • Tekrarlayan kusma, safralı kusma
  • Ağız ve makattan kan gelmesi
  • Bağırsak seslerinde azalma veya artış olması
  • Karın sertliği, hassasiyeti, karın gerginliği
  • Karında ele gelen organ, kitle , karında sıvı toplanması ( asit)
  • İdrar yolları ilgili şikayetler

  Ailede karın ağrısı öyküsünün olması organik bir rahatsızlığa işaret eder.

  Karın ağrısı olan hastalarımıza tetkik olarak  hasta değerlendirildikten sonra durumuna göre kan ( hemogram, crp sedimantasyon, fibrinojen , biyokimya amilaz ve lipaz ) gerekli idrar Ve dışkı tetkikleri , akciğer  grafisi, ayakta direk karın grafisi, tüm karın ultrasonografisi, gerekli diğer görüntüleme yöntemleri , gebelik testi( ergen ve kız  çocuk ) , çocuklara yönelik endoskopik tetkikler, gerekirse enzim ve genetik tetikler yapılmalıdır.