• ÇOCUKLARDA YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI
  Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NASH) ;
  Gelişmiş ülkelerde çocuklarda kronik karaciğer hastalığının en sık nedenlerinden biridir. Obezite  prevelansındaki ile artışla ilişkilidir . Basit yağlanmadan siroza kadar değişen bulguları kapsamaktadır.
  Avrupa çocuk Gastrornteroloji, hepatoloji ve derneği karaciğer yağlanmasını karaciğer hücrelerinin en az %5 inde yağ  İnfiltrasyonu olarak tanımlamaktadır.
  Karaciğer yağlanmasını ; yaş , cinsiyet, antropomertik ölçümler, diyet, sosyo-ekonomik durum ve etnik köken sonucu etkilemektedir .
  Yağlı karaciğer hastalığında
  Obezite ve Metabolik sendrom
  Açlık ( anoreksiya nervoza )
  Tip-2 Diyabetes Mellitus
  Protein enerji  malnütrisyonu
  Hiperlipidemi
  TPN komplikasyonu
  Cerrahi sorunlar
  Kuşa bağırsak sendromu
  Jejunoileal bu paşa
  Gastroplasti
  HIV enfeksiyonu
  Bakteriyel aşırı çoğalmaya neden olan durumlar
  Metabolik ve genetik nedenler
  Abetalipoproteinemi
  Galaktozemi
  Glikojen depo hastalığı
  Homasistonüri
  Tirozimemi
  Ailevi yağlı karaciğer
  Wilson hastalığı
  İlaç  ve toksik nedenler