Ödülleri

Doç. Dr. Fatih Ünal Ödülleri

  • Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Nedenleri ve Endoskopik Tedavi Yaklaşımları

F.Ünal, G.Şahin, E.Semizel, A.Cebe, H.Erdoğan, Ş.Duygulu, E.Kasırga VIII. Uludağ Kış Kongresi (18-21Mart 2012 ) En iyi poster ikincilik ödülü

  • Çocukluk çağında Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı alan hastalarımızda karaciğer fonksiyon testlerinde gözlenen değişiklikler

F.Ünal, M.Çakır, Ç.Arıkan, H.Yüksekkaya, G.Veleyeva, S. Aydoğdu

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 1. Türk- İran Pediatri Toplantısı (20-24 Ekim 2012 ) En İyi Poster Birincilik Ödülü

  • Glutensiz diyet alan çölyak hastası çocuklarda serum selenyum düzeyi.

F.Ünal, C.Umman, F.Taneli, E.Kasırga, G.Kılıçlı

III.Uludağ Kış Pediatri Kongresi (Şubat 2007 ) En iyi Poster Birincilik ödülü

  • Çocuklar için Kistik Fibrozis Yaşam Kalitesi Anketinin Güvenilirlik ve geçerliliği

H.Yüksel, Ö.Yılmaz, D.Doğru, B.Karadağ, F. Ünal, A.L.Quittner

IV. Ulusal Çocuk Solunum Yolu hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi (16-18 Nisan 2009 )En iyi Poster Birincilik Ödülü

  • II. Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması (31. 01. 2000 ) (Proje 3.lüğü )

Çinko Eksikliği Oluşturulmuş Hayvan Modelinde Lökosit Fonksiyonları ve Hpatit B Aşısıyla Gelişen Bağışıklık

R.V.Yağcı, S.Aydoğdu, N.Kütükçüler, F.Özgenç, G.Aksu, F.Ünal, I.Çoker

  • T.C. Bursa Valiliği (Taktirname ) (28.02.2007 )(sayı:156 ) 3. Uludağ Kış Pediatri Kongresi Kapsamında birinci seçilen ”Çölyak hastalarında serum selenyum düzeyi ” konulu çalışma dolayısı ile ilimizi en iyi temsil etmenizden dolayı 5442 sayılı kanunun 20, 657 sayılı kanunun 122. maddesi gereğince verilen ”Taktirname ”