• Çocuklarda karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi

  Karaciğer çok fonksiyonlu bir organ olup sentetik, salgısal ve metabolik bir çok fonksiyonu vardır
  Karaciğer fonksiyon testlerinden  AST ( Aspartataminotransferaz ) ve ALT ( Alaninaminotransferaz) karaciğer hücresi zedelenmesini göstermede kullanılan testlerdir.
  AST karaciğer dışında kalp kası, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas , akciğer,  beyaz küreler  ve alyuvarlar gibi çok sayıda dokuda bulunabilir .
  ALT ise en çok karaciğerde  bulunmaktadır.
  Çocukluk çağında AST ve ALT değerindeki yükseklikler;  enfeksiyonlara ( örneğin hepatitA, hepatitB, hepatitC, hepatitD,  öpücük hastalığı ,TORCH, parazit ve mantar Hastalıkları… ) , ilaçlara bağlı, toksik nedenlere bağlı , metabolik hastalıklara (  örneğin galaktozemi, tirozinemi,  glikojen depo hastalıkları , kistik fibrozis,  Wilson hasralığı , Alfa 1 antitripsin eksikliği , üresiklus defektleri, lipit depo Hastalıkları, hemokromatozis …), damarsal Hastalıklar, otoimmün Hastalıklar, mitokondrial Hastalıklar, safra yolları Hastalıkları, karaciğer hipoksisi, karaciğer tümörleri  gibi nedenler yanında  yanında
  ÇÖLYAKHASTALIĞI
  KAS HASTALIkLARI
  MALNUTRİSYON ve TPN
  künt karın travması
  hipotiroidi, hipertiroidi, addison hastalığı, şişmanlık ve şeker hastalığı  gibi  ENDOKRİNOLOJİK nedenlerle de yükselebileceği unutulmamalıdır.