Bloglar

Rahim ağzı kanser aşısı

Rahim Ağzı (serviks ) kanseri ? Aşısı ? Bu hastalığın aşısı var , rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır . *Rahim ağzı kanseri; kadınlarda dünyada meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra EN SIK görülen kanserdir. Rahim ağzı kanseri etkeni olan virüs ( HPV ) cinsel yolla bulaşarak; Kadınlarda vajina içerisinde, erkeklerde penis bölgesinde  siğiller yol açmaktadırlar.…

Read more

Çocuklarda yabancı Cisim yutulması

Çocuklarda yabancı  cisim yutulması; Çocuklarda yabancı cisim yutulması sık karşılaşılan sorundur. Genellikle aile ve bakıcı fark etmeyebilir. En sık 6 ay ve 5 yaş arasında görülmektedir. Belirtiler yutulan cismin boyutuna, şekline kesici delici olup olmamasına göre ya da sindirim sisteminde takılmış olduğu yere göre değişmektedir. Yabancı cisim yutulmasında bulgu olarak; solunum sıkıntısı Şok Kusma sindirim sisteminde Takılma hissi…

Read more

Çocukluk çağında karın ağrıları

Çocukluk çağında karın ağrıları ; Karın ağrısı çocukluk çağında sık olarak karşılaşılan bir durumdur . Ani gelişen ( akut)  karın ağrıları  acil tanı konulmasını gerektirir. Çünkü cerrahi bir sorunda olabilir. Uzun süreli (kronik ) karın ağrısı; 3 aydan uzun süren ve çocuklarda hastaneye baş vuruşların önemli sebeplerinden birisidir. Tekrarlayan enfeksiyöz, inflamatuvar, metabolik ve organlarla ilgili olabilir . #Fonksiyonelkarınağrıları; yapılan…

Read more

Yaşamın ilk iki yılında ter testi yapılması gereken durumlar

İlk 2 yaşta TER TESTİ yapılması gereken durumlar; Yenidoğan döneminde tarama testinde İRT değerinde yükseklik olması Bebekte kilo alımının durması ( Büyüme geriliği ) Bol miktarda yağlı pis kokulu dışkı yapma sık tekrarlayan solunum  yolu enfeksiyonu ( Bronşiolit/ Bronşit ) mekonyum ileusu ( Yenidoğan bebeğin ilk günlerinde yenidoğan dışkısının bağırsakta ilerleyelemesi sonucu tıkanıklık olması) ilk 24-48 sa te…

Read more

Çocuklarda yağlı karaciğer hastalığı

ÇOCUKLARDA YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NASH) ; Gelişmiş ülkelerde çocuklarda kronik karaciğer hastalığının en sık nedenlerinden biridir. Obezite  prevelansındaki ile artışla ilişkilidir . Basit yağlanmadan siroza kadar değişen bulguları kapsamaktadır. Avrupa çocuk Gastrornteroloji, hepatoloji ve derneği karaciğer yağlanmasını karaciğer hücrelerinin en az %5 inde yağ  İnfiltrasyonu olarak tanımlamaktadır. Karaciğer yağlanmasını ; yaş…

Read more

Çocuklarda ne zaman gastroskopi yapmalıyız

Çocuklara ne zaman Gastroskopi ( üst sindirim sistemi endoskopisi ) işlemi yapma yapma gereği duymaktayız ? Bir Üst sindirim sistemi endoskopisi fiber optik bir alet ile yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağın içininin direk olarak incelenmesi işlemidir. İşlem sırasında tanı koymaya ve hastalığın  tedavisıne yönelik  müdahalelerde yapılabilmektedir. İşlem hasta konforu açısından anestezi desteği ile yapılmakta ve çocuğunuz hiç…

Read more

Çocuklarda karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi

Çocuklarda karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi Karaciğer çok fonksiyonlu bir organ olup sentetik, salgısal ve metabolik bir çok fonksiyonu vardır Karaciğer fonksiyon testlerinden  AST ( Aspartataminotransferaz ) ve ALT ( Alaninaminotransferaz) karaciğer hücresi zedelenmesini göstermede kullanılan testlerdir. AST karaciğer dışında kalp kası, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas , akciğer,  beyaz küreler  ve alyuvarlar gibi çok sayıda dokuda bulunabilir…

Read more

Erişkin yaş grubunda (18 yaş üstü ) kimlerden ter testi istemeliyiz ?

azospermi ( menide hiç spermin olmaması ) konjenital deferens yokluğu yokluğu ( sperm kanalının doğumsal olmaması . 1/500 sıklıkta görülmektedir Bronşektazi ( Bronşların genişlemesi ) kronik sinüzit akut ve kronik pankreatit alerjik Bronkopulmoner aspergillozis ( solunum yollarında kistik fibrozis hastalarına özgü mantar ın varlığı ) siroz ( fokal biliyer siroz) *. Glukoz tolerans testinde bozukluk * portal…

Read more