Çocuk Gastroenteroloji

Çocuk sindirim sistemi hastalıkları tanı, tedavi ve takip açısından erişkinlerden farklılıklar göstermektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıklarının çok önemli bir bölümü olan çocuk mide bağırsak sistemi ve karaciğer hastalıkları bölümünde de görülen hastalıklarda farklılıklar göstermektedir. Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme bilim dalı yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak hastalıkları, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas ve dalak hastalıkları yanında, sağlıkta ve hastalıkta çocuk beslenmesi ile ilgilenen bir bölümüdür.

Ofisimizde 2002 yılından beri çocuk sağlığı ve hastalıkları takibi yanında sindirim sistemi hastalıkları konusunda da 0-18 yaş arası (çocuk ve ergen yaş grubuna ) hizmet vermekteyiz.

Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme bölümümüzde aşağıdaki hastalıkların tanısı ve takibi yapılmaktadır.

 

 • İnfantil kolik
 • Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖR &GÖRH )
 • Besin alerjilerinin takibi

süt protein alerjisi (inek sütü alerjisi )

yumurta sarısı ve beyazına karşı alerji

soya alerjisi

pirinç alerjisi

susam alerjisi

buğday alerjisi, gluten alerjisi

balık alerjisi ve deniz ürünlerine karşı alerji

fındık, fıstık, badem , ceviz, kaju, yerfıstığı alerjisi

mercimek alerjisi

çilek, portakal,muz ,incir ,kivi ,domates alerjisi

kakao alerjisi….

 

 • Alerjik  gastroenteropatiler ( sindirim sisteminin alerjik hastalıkları )
 • Yenidoğan sarılıklarının takibi ve uzamış sarılık nedenlerin tanısının konulmasıve tedavisi
 • Gastrit, mide ülseri
 • Oniki parmak (  duodenum  ) ülseri
 • Karın ağrılarının tetkiki ve nedene yönelik tedavisi gerektiğinde diğer bölümler ile iletişim
 • Çölyak hastalığı tanısı, tedavisi diyet tedavisi altında büyüme gelişmesinin takibi, olası eşlik edebilecek hastalıkların ortaya çıkartılması ve diyet kaçakları (uyumsuzluğu varsa ) ortaya çıkartılması
 • Gluten ile ilişkili hastalıklar
 • Kistik fibrozis hastalığının tanısının her  aşamada (dışkı tetkiki, biyokimya, ter testi işlemi, genetik tetkikler ), tedavisi ve beslenme takibi
 • Kalın bağırsak Hastalıkları, inflamatuvar bağırsak hastalıkları

– Crohn hastalığı ve Ülseratif kolit takibi ve birlikte olabilecek hastalıkların ortaya çıkartılması ve sonrasında tedavisinin yönlendirilmesi

 • Ailevi Akdeniz Ateşinde (FMF ) sindirim sistemi tutulumu gösteren hastanın takibi ve tedavisi
 • Behçet hastalığı sindirim sistemi tutulumu varsa tanı ve takivi
 • Sindirim sistemi poliplerinin tespiti ve endoskopik takibi tedavisi
 • Sindirin sisteminde yabancı cisimlerin endoskopik olarak çıkartılması
 • Kısa bağırsak sendromlu hastanın bağırsak adaptasyonunun sağlanması, büyüme gelişme takibi gerekirse ince bağırsak nakli için nakil merkezi ile iletişim
 • Pankreas hastalıkları; Akut ve kronik pankreatitli hastanın takibi, genetik geçişli pankreas hastalıkların tanısının konulması ve takibi

 

 • Metabolik karaciğer hastalıkları tanı, tedavi ve beslenmesinin takibi
 • Akut ve kronik viral  hepatitlerin (sarılıklı çocuğun ) takibi
 • Wilson hastalığı (sirozu ) tanı, takibi ve tedavisi
 • Otoimmün hepatitlerin tanı tedavi takibi
 • Portal hipertansiyon gelişmiş hastaya gastroskopik olarak varislerinin takibi ve bant ligasyonu
 • Çocuklarda yağlı karaciğer hastalıkları, NASH (alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalıklarının ) takibi ve tedavisi
 • Karaciğer apsesi,
 • Kist hidatik
 • Çocuklarda Karaciğer sirozunun  tanısı, takibi gerektiğinde  nakil merkezi ile iletişim
 • Safra kesesi ve safra yolları ile ilgili hastalıkların takibi
 • Safta kesesi taşı, safta kesesinde polip
 • Obezite (şişmanlık ) takibi ve komplikasyonlarının önlenmesi. Gerekirse mideye balon takılması ve obezite cerrahisi için  hasta ve ailenin hazırlanması gerekli merkezler ile görüştürülmesi

Anoreksiya nevrozalı ve Bulimia nevrozalı hastalığının tanısı ve çocuk gastroenteroloji açısından takibi ayırıcı tanısı ve gerekli konsültasyonlar