Yenidoğan döneminde başlayan emme refleksi çocuk büyüdükçe yerini istemli  emme ve çiğneme  hareketlerine bırakır .

Çiğneme işleminde;  dil, yanaklar ve çenenin birbiriyle  uyumlu hareketiyle gerçekleşir ve lokma yutulmak üzere boğaza iletilir
Yutma ise 3 evrede oluşur
1. Ağız Tat, koku yiyecek seçimi etkisiyle besinler boğaza farankse  iletilir
2. Boğazın ( farenksin ) önemi mümkün olan en Kısa sürede besinleri solunum yoluna kaçırmadan yemek borusuna iletmektir .
3. Yemek borusu ise uzunlamasına  ve enlemesine kaslardan oluşur. Bu kasların kasılmasıyla besinler mideye iletilir. ( itici hareket )
Bu işlem için uzunlamasına kaslar kasılır, enine olan kaslarda buna eşlik eder .
Yutma  boğaz kasları,  sinirler  yemek borusu alt ve üst sfinkteri  ve yemek borusu kasları ortak çalışması ile gerçekleşir.
Yutma güçlüğü ( disfaji ) ağız ve boğazla ilgili veya yemek borusu ile ilgili olabilir .
Yutma güçlüğünün nörogelişimsel yutma zorluğu ile ilgili olan ağız ve boğaz bölgesini ilgilendiren hastalıklarda belirtiler ;
Besinlerin ağızda tutulması, ağızdan salya akması, besinlerin akciğere kaçması, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, morarma, kilo alamama şeklinde özetnebilir. Yarıkdamak, yarıkdudak, koanalatrezi, büyükdil, Küçük dil beraberinde olabilir.
Yemek borusu ile ilgili yutma zorluğu trakeoözefagealfistül operasyonu sonrası,
Nadirde olsa dermatomyozid, skleroderma gibi  bağ dokusu hastalıklarında  , akalazya, yemek borusundaki halka,  kostikmadde içilmesi, reflü hastalığına sekonderde olabilir . Yutma zorluğu Yemek  borusu nedenli ise takılma, göğüste yanma, özellikle yatar pozisyonda sindirilmemiş besinleri kusma olması akalazya için tipiktir .