• Wilson hastalığı genetik ( otozomal resesif ) geçişli 13. Kromozomda mutasyona bağlı olarak gelişen  bakır metabolizması bozukluğudur. Hastalık 1/ 30.000 sıklıkla görülmekte olup taşıyıcılık ise 90 kişide bir olarak görülmektedir.
 • Hastalıkla bakır’ın karaciğer hücrelerinden safra yollarına atılımı azalır. Sonuçta bakır karaciğerde birikir karaciğer hasarı yapar , ayrıca bakır karaciğer dışı beyin, böbrek be gözün kornea tabakasında birikir belirtilere yok açar.
  Belirtiler;
 • Karaciğer ile ilgili belirtiler ( karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik , muayenede karaciğer büyüklüğü, akut ve kronik hepatit ,  yağlı karaciğer , siroz,  karaciğer yetmezliği )
 • Nörolojik belirtiler ( konuşma bozukluğu, haraket bozuklukları,türeme bozuklukları, titremeler, vücutta postür ( duruş ) bozukluğu
 • Psikiyatrik bulgular olarak ( #depresyon, kişilik davranış bozuklukları, nevroz, psikoz ) bazen bu belirtiler karaciğer tutulumu öncesinde de gelişebilir .
  Ayrıca böbrek tutulumu, hemolitik anemi , pankreatit, osteoporoz ve artrit, kardiyomiyopati,
  Endokrinolojik bulgular ( hipoparatiroidi , gecikmiş püberte jinekomasti, infertilite, tekrarlayan düşükler ) . Deride siroz gelişmiş ise sirozun cilt bulguları
  Bu belirtileriniz çocuğunuzda  varsa lütfen çocuk Gastroenteroloji uzmanı ile görüşünüz .
  Tanıda göz muayenesi ( Kayser-fleisher halkası , ayçiçeği katarakt )
 • Serumda seruloplazmin düşüklüğü
 • Serum bakır düzeyinde düşüklük
 • 24 saatlık idrarda bakır Atılımının artması
 • Yapılan karaciğer dokusunda bakır miktarının artması
 •  Coombs negatif hemolitik anemi önemlidir.