Ter Testi

Kistik fibrozis olgularının büyük kısmında tanı terde klor konsantrosyonun ölçümü ile konulmaktadır. Ter testi sırasında terde sodyum miktarı da ölçülebilmektedir. Ter testi standart metodlarla mutlaka deneyimli bir personel tarafından yapılmalıdır.

Ter testi hastalara klinik olarak stabilken, iyi hidrate (sıvı kaybı yokken ) olmuşken, akut bir hastalığı yokken ve mineralokortikoid almazken uygulanmalıdır.

Ter testi yapılırken ter toplanması Gibson Cooke yöntemi, Macroduct ve Nanoduct ter toplama yöntemi ile yapılmaktadır. Her 3 metodda da ön kola 5 mV’luk elektrolit akımı verilerek pilokarpin iyontoforez yöntemi ile terleme uyarılır. Kliniğimizde ter testi ‘’ Nanoduct yöntemi ‘’ ile yapılmaktadır.

Ter testi sırasında ter salgılanmasının uyarılması baş, alın, gövde, inflame, kanlı veya seröz akıntısı olan bölgelerden yapılmamalıdır.

Uyarılan ter, bir pedde ( Gibson Cooke yöntemi ) ya da konkav plastik disk şeklinde kapiller tüpte toplanmaktadır. Bu işlem süresince ter içerisindeki klor ve sodyum toplanır.

Ter testi değerlendirilirken dikkatli olmak gerekir.

Ter içerisindeki elektrolit miktarı ter için kullanılan yönteme, ter salgılanma hızına, hastanın tuz alımına, beslenme ve hidrasyon durumuna göre değişmektedir.

Sağlıklı bir bebekte doğum sonrası ilk 24-48 saatte terdeki elektrolitler geçici olarak yükselebilir. Bunun için ter testi bu dönemde yüksek gelirse daha sonra ter testi tekrar edilmelidir.

Ayrıca yaşamın ilk bir ayında prematüre bebeklerde ter toplanması zor olabilir.

Yine 3 aylık bebeklerde 40 mmol/ L den yüksek değerlerin kistik fibrozisi kuvvetle düşündürür.

Yanlış ter testi pozitifliği malnutrisyon, yoğun bakım desteği gören çocuklar

Kliniğimizde yapılan ter testinde

Ter klor konsantrasyonu;

 • 60 mMol/L üzerindeki değerler yüksek ve pozitif.
 • 30-59 mMol / L arası değerler şüpheli
 • 29 mMol/ L altındaki değerler negatif olarak değrlendirilmektedir.

Unutulmamalıdır ki; Kistik fibrozis hastalarının %10 ‘unda ter testi sonucu normal gelebilmektedir.

Terde klor konsantrasyonunu yükselten başka hastalıklarında olabileceği unutulmamalıdır.

 Kistik fibrozis dışı ter testi pozitifliği yapan nedenler

 • Anoreksiya nevroza
 • Tedavi edilmemiş adrenal yetmezlik veya stres durumlarında
 • Otonomik disfonksiyon
 • Ektodermal displazi
 • Egzema
 • Sıcak havalarda egzersiz (özellikle sıcak havalarda )
 • Familyal Kolestaz (Byler hastalığı )
 • Fucusidoz
 • Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği
 • Glukojen depo hastalığı tip -1
 • Hipotiroidizm ( tedavi edilmemiş )
 • Hipoparatiroidizm
 • Psedohipoaldesteronizm
 • Hipogamaglobilinemi
 • Kleinfelter sendromu
 • Maurac sendromu
 • Mukopolisakkaridoz
 • Malnutrisyon
 • PEM (protein enerji malnutrisyonu )
 • Nefrojenik Diabetes Mellitus
 • Nefroz
 • Uzun süreli prostoglandin infüzyonu
 • Psikososyal büyüme gelişme geriliği