Kolonoskopi

KOLONOSKOPİ

Kolonoskopi, içi boş bir organ olan kalın bağırsağın kolonoskop denilen bükülebilir bir aletle incelenmesidir. Kolonoskopi işlemi bağırsakta darlık, fistül ( bağırsakların birbiri ile ağızlaşıp birleşmesi ), bağırsak duvarına ait anormallikler ve bağırsak boşluğundaki patolojiler hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Kolonoskopi,sırasında iltihaplı dokuların tespiti, poliplerin çıkartılması, normaden farklı doku yapılarını (iyi huylu ve kötü huylu tümörleri) ve ülserleri (yaraları) kolayca tanıyabilmekteyiz.

Çocuklarda niçin kolonoskopi yapma gereği duyabiliyoruz?

• Kolonoskopi, çocuğunuzun dışkı alışkanlığında, şeklinde, miktarında değişiklikler oluyorsa, makattan dışkı ile karışık kan gelmesi
• Karın ağrısı olması,
• Kilo kaybı
• Büyümede yavaşlama gözlenmesi,
• Kansızlığın (aneminin ) nedeninin ortaya çıkartılması,
• Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi hastalıkların tanısının konulması ve takibi
• Polip şüphesi durumlarında
• Özellikle birinci derecede akrabalarında kalın bağırsak kanseri öyküsü olan hastalarımıza tarama amaçlı yapılması tavsiye edilmektedir.
Çocuklarda kolonoskopi öncesi hazırlık

Kolonoskopinin iyi bir sonuç verebilmesi için bağırsakların tam olarak temizlenmiş olması (bağırsak hazırlığı, kolon hazırlığı, bağırsak temizliği veya kolon temizliği ) gereklidir bunun için 24-36 saat önceden bağırsaklar temizlenmeye başlanır.
• Temizlik işlemi bol miktarda saydam sıvılarla bağırsağın yıkanması ayrıca bağırsağı boşaltıcı ilaçların kullanımıyla olur.
• Kolonoskopi işleminden 24 saat önceden katı gıdaların alınması tamamen kesilmeli ve randevu zamanına kadar (eğer tıbbi sakıncası yoksa; kronik böbrek, ağır kalp ve karaciğer yetersizliği hastalıklarının varlığı gibi) minimum 8-10 litre kadar saydam sıvılar (et suyu, tavuk suyu, tanesiz çorbalar, kompostolar, gazozlar, saydam tortusuz meyve suları) tüketilmelidir.
• İncelemeye gelmeden bir gün önce akşam ve geleceğiniz günün sabahı bağırsakları boşaltıcı ilaç kullanmanız gereklidir.
• Kolonoskopi yapılana kadar hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Ortalama işlem öncesinde 6 saatlik bir açlık süresi arzulanmaktadır.

Çocuklarda kolonoskopi işlemi nasıl Yapılır?

Kalın bağırsağın makattan girilerek, sakinleştirici ilaç (sedasyon) ve/veya anestezi uzamının vereceği sedasyon ile fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesi işlemine kolonoskopi adı verilir. Aletle makattan girildikten sonra kalın bağırsağın tamamı ile ince bağırsağın son kısmı incelenebilir. İşlem sırasında hava verilmesine bağlı olarak, hafif baskı hissi hissedebilir. İşlem öncesinde çocuğunuzun rahatlaması için bazı ilaçlar yapılır. Kolonoskopi işlemi 10 ile 40 dakika arasında sürmektedir. İncelemeyi yapan çocuk gastroenteroloji uzamanı bağırsak içerisinde gerek gördüğü yerlerden patolojik inceleme için örnekler alabilir, bu işlem çok kolay ve ağrısızdır. Gastroenteroloğunuz eğer ileride daha büyük sorunlara neden olabilecek anormal bir lezyon, polip veya küçük boyutlu tümörler görürse bunları kolonoskopi işlemi sırasında çıkartabilir. Bu işlemler sırasında ağrı hissedilmez.

Kolonoskopi sonrası izlem:

Kolonoskopi işlemi sırasında çocuğunuz hava verilmesine bağlı olarak, gaz çıkartma gereksinimi duyabilir. İşlem sırasında çocuğunuzun ağrı duymaması için çeşitli sakinleştirici veya anestezi ilaçları yapılacağından, işlem sonrasında çocuğunuzun refleksleri kısa süreli etkilenmektedir, bu süre içerisinde (yaklaşık 2 saat kadar ) sivri, delici, kesici bıçak, makas ve diğer benzeri aletler çocuğun eline verilmemelidir. İşlem sonrasında 1 saatlik bekleme süresi sırasında çocuğunuza hemşire ve doktora sormadan asla besin vermeyiniz, bu süre sonunda çocuğunuzun beslenmesine önce su içirip yutabildiğini gördükten sonra rahatça geçebilirsiniz.