Beslenme

Yeterli ve dengeli beslenme sağlıklı yaşam için temel koşuldur. Bu denge ne kadar erken dönemde bozulursa etkileri de o kadar ağır olmaktadır. Hamilelik  döneminde annenin iyi beslenmesi ve yaşamın ilk yıllarında çocuğun uygun beslenmesi yaşam boyu sağlıklı olabilmek için önemlidir. Bu dönemlerde uygun olmayan beslenme alışkanlıkları ileri yaşlarda birçok hastalığa zemin hazırlamaktadır.

Beslenmenin Dünya Sağlık Örgütüne göre tanımı; vücudun besin gereksinmesinin karşılanabilmesi için uygun besinlerin seçilip tüketilmesidir.

Bunun için  ilk 6 ay sadece anne sütü  bebeğimizin gereksinmelerini karşılayabilmektedir.

Tamamlayıcı beslenmeye ise anne sütünün bebeğimizin gereksinimlerinin artık karşılayamadığı zamanda (çocuğun gelişimine göre 6 ay civarında ), uygun, temiz hazırlanmış, bebeğin gereksinimlerini karşılayacak şekilde doktor kontrolü ile geçilmelidir. Bu bölümde sizlere bu konu ile ilgili zaman zaman bilgiler vermeye çalışacağım. Kliniğimizde süt çocuğu beslenmesi yanında sağlıklı çocuk beslenmesi ile ilgili olarak

 • Çocuk merkezli beslenme (BLW =çocuk bırak kendi kendine yesin ) : zamanlaması ve takibi (aile istekli ise )
 • Oyun çocuğunun beslenmesi
 • Okul çağı çocuğunun beslenmesi
 • Ergenlikte beslenme
 • Spor yapan çocuğun beslenmesi
 • Vejeteryan beslenme (vegan diyeti )
 • İştahşız çocuk
 • Fonksiyonel besinler
 • Oniki parmak (  duodenum  ) ülseri
 • Karın ağrılarının tetkiki ve nedene yönelik tedavisi gerektiğinde diğer bölümler ile iletişim
 • Çölyak hastalığı tanısı, tedavisi diyet tedavisi altında büyüme gelişmesinin takibi, olası eşlik edebilecek hastalıkların ortaya çıkartılması ve diyet kaçakları (uyumsuzluğu varsa ) ortaya çıkartılması

Gluten ile ilişkili hastalıklar

 • Kistik fibrozis hastalığının tanısının her  aşamada (dışkı tetkiki, biyokimya, ter testi işlemi, genetik tetkikler ), tedavisi ve beslenme takibi
 • Kalın bağırsak Hastalıkları, inflamatuvar bağırsak hastalıkları
 • Crohn hastalığı ve Ülseratif kolit takibi ve birlikte olabilecek hastalıkların ortaya çıkartılması ve sonrasında tedavisinin yönlendirilmesi
 • Ailevi Akdeniz Ateşinde (FMF ) sindirim sistemi tutulumu gösteren hastanın takibi ve tedavisi
 • Behçet hastalığı sindirim sistemi tutulumu varsa tanı ve takivi
 • Sindirim sistemi poliplerinin tespiti ve endoskopik takibi tedavisi
 • Sindirin sisteminde yabancı cisimlerin endoskopik olarak çıkartılması
 • Kısa bağırsak sendromlu hastanın bağırsak adaptasyonunun sağlanması, büyüme gelişme takibi gerekirse ince bağırsak nakli için nakil merkezi ile iletişim
 • Pankreas hastalıkları; Akut ve kronik pankreatitli hastanın takibi, genetik geçişli pankreas hastalıkların tanısının konulması ve takibi
 • Metabolik karaciğer hastalıkları tanı, tedavi ve beslenmesinin takibi
 • Akut ve kronik viral  hepatitlerin (sarılıklı çocuğun ) takibi
 • Wilson hastalığı (sirozu ) tanı, takibi ve tedavisi
 • Otoimmün hepatitlerin tanı tedavi takibi
 • Portal hipertansiyon gelişmiş hastaya gastroskopik olarak varislerinin takibi ve bant ligasyonu
 • Çocuklarda yağlı karaciğer hastalıkları, NASH (alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalıklarının ) takibi ve tedavisi
 • Karaciğer apsesi,
 • Kist hidatik
 • Çocuklarda Karaciğer sirozunun  tanısı, takibi gerektiğinde  nakil merkezi ile iletişim
 • Safra kesesi ve safra yolları ile ilgili hastalıkların takibi
 • Safta kesesi taşı, safta kesesinde polip
 • Obezite (şişmanlık ) takibi ve komplikasyonlarının önlenmesi. Gerekirse mideye balon takılması ve obezite cerrahisi için  hasta ve ailenin hazırlanması gerekli merkezler ile görüştürülmesi
 • Sağlıklı atıştırmalıklar

Üzerine zaman zaman yazılarımızı yazıp deneyimlerimizi paylaşacağız

HASTA ÇOCUK BESLENMESİ

Sağlıklı çocuk hastalanınca vücudun dengesi, metabolizması, enerji gereksinimleri değişmekte, büyüme ve gelişme için harcanacak enerji hastalıktan iyileşme için kullanılmaktadır. Bu sebeple hasta çocuğun veya hastanede yatan çocuğun besin gereksinimleri tam olarak karşılanmalıdır. Aksi taktirde malnütrisyona (beslenme durumunda kötüleşmeye ) gidiş ve sonuçta hastalıktan iyileşmeyi olumsuz olarak etkilenebilir. Bu gibi durumların erken tanınması ve gerekli önlemlerin alınması çocuk hekimi olarak ilkemiz olmalıdır.

 • Gastoözefageal reflü hastalığında beslenme
 • Gastrit ve ülser durumunda besin önerileri
 • Kabızlığı olan hastanın beslenmesi .
 • Dışkı kaçıran çocuğun ( enkoprezis ) takibi ve beslenmesi
 • Beslenme ve ağız diş sağlığı
 • Besin alerjisi olan çocuğun beslenmesi
 • Çölyak hastalığı olan çocuğun beslenmesi
 • Pankreas hastalığı olan çocuğun beslenmesi
 • Kistik fibrozis hastalığı olan hastanın beslenmesi
 • Karaciğer hastalığı olan çocuğun beslenmesi
 • İnflamatuvar bağırsak hastalığı olan hastanın beslenmesi

* Crohn hastalığında beslenme

* Ülseratif koliti olan hastanın beslenmesi

 • Akut ishal durumunda beslenme
 • Laktoz intoleransında beslenme
 • Kanserli çocukta beslenme
 • Kalp hastalığı olan çocuğun beslenmesi
 • Hastanede yatan çocuğun enteral beslenme, parenteral (damar yolundan )beslenme
 • Nörolojik hastalıklarda beslenme; gerektiğinde enteral beslenme ürünü başlanması, nazogastrik tüp ile beslenme, nazoenteral beslenme ve gerekli görülürse PEG (Percutan endoskopik gastrostomi ) yöntemi ile besleme yöntemine geçilmesi
 • Fonksiyonel bağırsak hastalığı (spastik kolit = İrrtable bağırsak hastalığı ) olan çocuğun beslenmesi
 • Metabolik sendrom ve obezitede (şişmanlıkta ) beslenme
 • Probiyotikler, prebiyotikler, simbiyotikler …

Ofisimizde yukarıda yazılı özel durumu olan hastalarda  beslenmeye yönelik öneriler ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.