Bloglar

Allagille sendromu <strong>( 20. Kromozom Kısa Kolunda Mutasyon, JAG1 ve NOTCH2 geni mutasyonu )</strong>
Kusan Çocuğa Yaklaşım
Çocukluk Çağında Besin Alerjileri
Peutz-Jeghers Sendromu (PJS )
Deniz Mahsülü Alerjileri
Çölyak hastalığı ve deri bulguları
Kusan çocuk
İştahsız çocuk
Pelvik Ağrı ( göbeğin altında karnın en alt bölgesinin ağrısı )