Kusan çocuğa nasıl yaklaşıma geçmeden önce bulantı, kusma ve mide içeriğinin geriye
kaçması anlamına gelen regürjitasyonun tanımlarını yaparak konuya başlamak istiyorum.
Bulantı nedir ve nasıl bir histir?
Bulantı karında tariflenen hoş olmayan bir histir. Çoğu kez kusmaya eşlik eden bir durumdur.
Kusma nedir?
Kusma mide ve sindirim sistemi içeriğinin ağızdan dışarıya doğru çıkmasıdır. Çocuklarda sık
karşılaşılan bir durumdur.
Kusma sıklıkla kendini sınırlayabildiği gibi, bazen de çok ciddi nedenlerle oluşabilmektedir.
Regürjitasyon nedir?
Mide içeriğinin bulantı ve öğürme olmadan  yani zorlanma olmadan yemek borusuna kaçması
ve ağız boşluğunu doldurmasıdır.
Kusması olan çocukta aile öyküsü neden önemlidir?
*Ebeveynler arası akrabalık öyküsü olması veya benzer kardeş yakınmalarının olması
kusmanın  nedenini ortaya çıkarabilmek açısından önemli olabilir.
*Bazı metabolik hastalıklar ilk belirti olarak kendisini kusma şeklinde belli edebilir. Bu
durumda belirtiler bazı besinlerin alınmasından sonra ataklar şeklinde kusma ile birlikte
kendini belli edebilir, kilo alamama, solunum bozukluğu bulguları da eşlik edebilir.
Kusma besin alerjisinin bir belirtisi olabilir mi?
Besin  alerjileri de kendisini kusma ile belli edebilir. Alerjiden sorumlu besin  besin ağzından 
girer girmez fışkırır şekilde kusma şeklinde kendisini belli edebilir. Beraberinde egzama,
burun akıntısı, karında gurultu, dışkı alışkanlığında değişiklik olabilir. Bazen eozinofilik
özofajit hastalığı da – yemek borusunun alerjik hastalığı- kendisini kusma şeklinde belli
edebilir.
Kusan çocukta sadece sindirim sistemini hastalıklarını mı? Düşünmeliyiz.
Tabiî ki hayır, kusma alarm veren bir belirtidir. Birçok sistemi ilgilendiren hastalıklarda
belirti olarak karşımıza çıkabilmektedir.
*Beraberinde öksürük varlığı solunum sistemi hastalıklarını düşündürür örneğin sinüzit, üst
solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyonunun bir bulgusu olarak karşımıza çıkabilir.
*İdrar yanması ve bel ağrısının olması idrar yolu enfeksiyonlarını
*İshal ve karın ağrısının olması sindirim sistemi hastalıklarını
*Beraberinde sarılık olması karaciğer hastalıklarını
*Kulak ağrısı ve ateşin olması ise orta kulak enfeksiyonunu düşündürür.
Kusma cerrahi bir nedenle de olabilir mi?
Gazını çıkartamayan, dışkılayamayan ve karın ağrısı olan bir çocukta cerrahi bir problem
olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Kusmuğun içeriğinin safralı olması ve dışkı

içeriklerinin olması bizi daha çok kusmanın cerrahi bir problem ile ilişkili olabileceği
yönünde uyarır.

Kusan bebekte muayenede nelere dikkat etmek gereklidir?
Muayenede ateşinin olması, solunum şekli, karın muayenesi, organ büyüklüğünün olması,
karında ele gelen kitlenin olması, bağırsak seslerinin alınamaması, ense sertliğinin olması
kusmaya eşlik eden önemli belirtiler olarak karşımıza gelebilir.
Yenidoğan bebek kusuyorsa nelere dikkat etmek gerekir?
Kusan bir yeni doğmuş bebekte genital bölge muayenesi önemlidir. Dış genital organlarda
anormallik ve koyuluk böbrek üstü bezlerdeki rahatsızlığın- konjenital adrenal hiperplazinin-
bir belirtisi olabilir.
Yine bebeğin karın şişliğin olması karında kitleyi, veya karnın içeriye çökük olması mide
çıkışında problem olabileceğini düşündürür.
Kusan bir çocukta büyüme gelişme önemli midir?
*Büyümesi gelişmesi geri olan kusan bir bebekte böbrek hastalıklarının da unutulmaması
gerekir. Örneğin renal tübüler asidoz, kronik böbrek yetmezliği nedenli olabilir.
*Çölyak hastalığının bulantı ve kusma ile gelebileceği, crohn hastalığınında bağırsaklarda
darlık yaparak kusmaya neden olabileceği unutulmamalıdır.
*İçilmiş kostik maddelerde yemek borusunda darlık, yemede zorluk ve kusma ile
gelebilmektedir.
Migreni olan çocuk kusabilir mi?
Evet bazen de kusmanın nedenleri arasında migren gibi nedenlerde olabilmektedir.
Kusan çocukta baş ağrısı ve ateş varlığı bize ne gibi yol gösterebilir?
Kusan çocukta ateş baş ağrısı varlığı, beyin ve beyin zarı ile ilgili enfeksiyon nedenlerini akla
getirmelidir.
Ayrıca baş ağrısı, sabah bulantı olmadan  kusma olması ve çift görme yakınması varsa kafa
içerisinde yer kaplayan kitleyi- beyin apsesini, beyin tümörünü- akla  getirmelidir.
Kusma çocukta zehirlenme olabilir mi?
*Bebeğin almakta olduğu ilaç dozları kusan çocukta gözden geçirilmelidir. Ayrıca bazen A ve
D vitamini fazla dozları da kusma nedeni olarak karşımıza çıkabilmektedir.
*Ergenlerde  intihar amaçlı ilaç alımı olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır.
*Besin alımı öyküsü de önemlidir. Örneğin toplanmış mantar yeme öyküsünün olması mantar
zehirlenmesini akla getirmelidir. Mantar zehirlenmesi acil tedavisi gereken bir durumdur ve
karaciğer yetmezliğine neden olabilir.
*Yine zirai ilaçlarla temas durumunda organofosfat zehirlenmesi akla gelmelidir.
Kusmanın öğünlerle ilişkisi önemli olabilir mi?
Yemek ile ilişkili kusma, karın ağrısı, karın şişliği ishal veya kabızlık durumlarında  sindirim
sistemi hastalıkları akla gelmelidir.
Bebek küçükse bunun nedeni reflü veya besin alerjisi olabilir. Bir yaş üzerindeki çocuklarda
mide ülseri, yemek borusu hastalıkları, sindirim sisteminde yabancı cisim  ve sindirim
sisteminin diğer hastalıkları kusma yapan nedenler arasında akla gelmelidir.

Kusması olan bir çocuğun yakınları durumu doktoru ile görüşmeli, sonrasındaçocuk muayene
edilmeli gerekli tetkikleri istenmelidir.
Kusma nedenlerinin bazen çok önemli problemler olabileceği akılda tutulmalı ve ona göre
yaklaşım yapılmalıdır.
Saygı ve sevgilerimle

Hepinize sağlıklı günler diliyorum. ..