Yayınları

Doç. Dr. Fatih Ünal Yayınları

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 • F. Unal, M. Cakir , M. Baran , C. Arıkan, H.A. Yuksekkaya, S. Aydoğdu, “Liver involment in children with Familial Mediterranean fever”, Dig Liver Dis. , 689-693 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.dld.2012.01.003
 • C. Ecevit, F.Unal, M. Baran, S. Aydoğdu, “Parenthood in pediatric liver transplant patients”, Pediatr Transplant (ISI) , 346-355 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1399-3046.2012.01671.x
 • Solmaz F, Unal F, Apuhan T., “Celiac disease and sensorineural hearing loss in children”, Acta Otolaryngol. (ISI) , 146-51 pp., 2012 , DOI: 10.3109/00016489.2011.635384
 • H.Yuksel, O. Yilmaz, D. Dogru, B. Karadag, F.Unal, A.L Quittner, “Reliability and validity of the Cystic Fibrosis Questionaire-Revised for children and parents in Turkey: cross-sectional study.”, Qual Life Res. (ISI) , false pp., 2012 , DOI: 10.1007/s11136-012-0152-4
 • M. Baran, M. Cakir, F Unal, G. Tumgor, H.A. Yuksekkaya, C Arikan, M Kilic, S. Aydogdu, “Evaluation of Growth After Liver Transplantation in Turkish Children”, Dig Dis Sci , 3343–3349 pp., 2011 , DOI: 10.1007/s10620-011-1727-6
 • S Aydogdu, C. Arikan, M. Kilic, F.Ozgenc, S.Akman, F.Unal, R.V.Yagci, Y.Tokat, “Outcome of pediatric liver transplant recipients in Turkey: single center experience”, Pediatr Transplant. (ISI) , 723-731 pp., 2005 , DOI: 10.1111/j.1399-3046.2005.00366.x
 • S. Aydoğdu, F Ozgenç,T. Atik, F. Unal, Y. Tokat, R.V Yagci, “Biliary atresia in Turkish children”, Pediatrics International , 158-161 pp., 2004 , DOI: false
 • F.Genel, F. Unal, F. Ozgenc, G. Aksu, S. Aydoğdu, N. Kutukculer, R.V. Yagci, “Decreased ratio of CD4/CD8 lymphocytes might be predictive for succesful interferon alpha and lamuvudine combined theraphy in childhood chronic hepatitis B infection: A preliminary study”, Journal of Gastroenterology and Hepatology , 645-650 pp., 2003 , DOI: false
 • F.Unal, F.Genel, F. Ozgenc, G. Aksu, S.Aydogdu, N. Kutukculer, R.V.Yagci, “Immune status and autoantibody formation in children with chronic hepatitis B infection”, Panminerva Med , 353-360 pp., 2002 , DOI: false
 • M.A. Selimoglu, S. Aydogdu, F.Unal, A. Zeytinoglu, G.Yüce, R.V. Yagci, “Alpha interferon and lamivudine combination therapy for chronic hepatitis B in children”, Pediatrics International , 404-408 pp., 2002 , DOI: false
 • M.A.Selimoglu, S.Aydogdu, F.Unal , G.Yüce, R.V.Yagci, “Serum zinc status in chronic hepatitis B and its relationship to liver histology and treatment results”, Pediatr Int. , 396-399 pp., 2001 , DOI: false
 • İ.Arslanoglu, F.Unal, F.Sağin, P.Isguven, K.Isık, “Real-time sonography for screening of gallbladder dysfunction in children with type 1 diabetes mellitus”, J Pediatr Endocrinol Metab , 61-70 pp., 2001 , DOI: false
 • 13.  B. Dalgic , MD 1 , S. Sari , MD 1 , Bilkay Basturk , MD, PhD 2 , A. Ensari , MD, PhD 3 , O.Egritas , MD 1 , A. Bukulmez , MD 1 ,Z. Baris , MD 1 and the Turkish Celiac Study Group (Turkish Celiac Study Group: G. Baysoy (Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine), R. Artan, A. Yılmaz (Akdeniz University Faculty of Medicine), N.Girgin, A.Kansu, Z.Kuloğlu (Ankara University Faculty of Medicine), V. Ertekin (Atat ü rk University Faculty of Medicine), F.Özçay (Başkent University Faculty of Medicine), E. Kasırga (Celal Bayar University Faculty of Medicine), F. Ç Çokuğraş ,T.Kutlu, T.Erkan ( İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine), N. Arslan, Y.Öztürk (Dokuz Eylül University Faculty of Medicine), B. Dikici (Düzce University Faculty of Medicine), R.V. Yağcı , F. Özgenç (Ege University Faculty of Medicine), D. Aslan (Erciyes University Faculty of Medicine), M.Eren (Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine), Y. Aslan (Fırat University Faculty of Medicine), B. Dalgıç , S. Sar ı , Ö. Eğritaş (Gazi University Faculty of Medicine), A.
  Yüce, H. Özen, F. Gürakan, İ. N.Saltık – Temizel, H. Demir (Hacettepe University Faculty of Medicine), A. Selimoğlu ( İnönü University Faculty of Medicine), S. Sökücü , Ö. Durmaz ( İstanbul University Faculty of Medicine), A. Aydoğan (Kocaeli University Faculty of Medicine), E. Pehlivanoğlu, D. Ertem (Marmara University Faculty of Medicine), Y. Usta (Mersin University Faculty of Medicine), A.G. Kalaycı , G.Dinler (Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine), T. Özkan (Uludağ University Faculty of Medicine) and, B. Büyükgebiz (Yeditepe University Faculty of Medicine), and F.Ünal, A. Memeşa (Bursa Dortcelik Children Hospital)., “Prevalence of Celiac Disease in Healthy Turkish School”, Am J Gastroenterol , 1512-1517 pp., 2011 , DOI: 10.1038/ajg.2011.183
 • F. Unal, M. Çakır, M. Baran, S. Duygulu, S. Aydogdu, “APPLICATION OF ENDOSCOPIC HEMOCLIPS FOR NONVARICEAL UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING IN CHILDREN”, The Turkish Journal of Gastroenterology , false pp., 2012 , DOI: doi:10.4318/ tjg. 0625
 • B.Dalgıç, S.Sarı, B. Özcan, B. Baştürk*, A. Ensari**, Ö.Eğritaş, A.Bükülmez, Z.Barış, Türk Çölyak Çalışma Grubu***G. Baysoy (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi), R.Artan, A.Yılmaz (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi), N.Girgin, A.Kansu, Z.Kuloğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), V.Ertekin (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi), F.Özçay (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi),E. Kasırga (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi), F.Ç.Çokuğraş, T.Kutlu, T.Erkan (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), N.Arslan, Y. Öztürk (DokuzEylül Üniversitesi Tıp Fakültesi), B. Dikici (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi), R.V.Yağcı, F.Özgenç (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi), D. Aslan (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi), M.Eren (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi), Y.Doğan (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi), B.Dalgıç, S. Sarı, Ö.Eğritaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi), A.Yüce, H. Özen, F. Gürakan, İ.N.Saltık-Temizel, H.Demir (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi), A.Selimoğlu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi),S.Sökücü, Ö. Durmaz (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi), A. Aydoğan (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi),E.Pehlivanoğlu, D. Ertem (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Y. Usta (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi), A.G.Kalaycı, G.Dinler (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi), T. Özkan (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi),B. Büyükgebiz (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) ve F.Ünal, A. Memeşa (Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, “Türk çocuklarında çölyak hastalığı ile ilişkili olası”, Türk Pediatri Arşivi , 323-330 pp., 2011 , DOI: DO I: 10.4274/tpa.672
 • C. O .Ecevit, F. Ozgenc, H. A. Yüksekkaya, F. Unal, Ç. Arıkan, R. V. Yagcı, “Peptic Ulcer Disease in Children: An uncommon disorder with subtle symptomatology”, The Turkish Journal of Gastroenterology , 1 pp., 2012 , DOI: doi:10.4318/ tjg.2012.0562
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
 • M.A. Selimoğlu, G. Yüce, A. Zeytinoglu, F.Unal, S. Aydogdu, Hepatology konferansı dahilinde “Hepatology Official Journal of the American Association for the Study of Liver Disease (AASLD ) 50. th Annual Meeting& Postgraduate Courses” bildiri kitapçığındaki “Alpha interferon and lamivudine combination therapy for chronic hepatitis B in children”, 346A pp., Dallas, Texas /U.S.A, 5-9 November1999
 • H.Yuksel, O Yılmaz, D. Dogru, B. Karadag, F.Unal, A. Quıttner, None declared konferansı dahilinde “43RD Annual Meeting of The European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology aand Nutrition” bildiri kitapçığındaki “RELIABLTY AND VALIDTY OF THE CYSTİC FİBROSIS QUESTIONAIRE- REVİSED FOR CHİLDREN AND PARENTS IN TURKEY”, 180 pp., Istanbul, Turkey, 9-12 June 2010
 • F. Unal, M. Cakir, S. Aydogdu, Endoscopy konferansı dahilinde “44th Annual meeting of The European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition” bildiri kitapçığındaki “Application of the Endoscopic Hemoclips for Nonvariceal Upper gastrointestinal Bleeding in Children”, 218 pp., Sorrento, Italy, 25-28 May 2011
 • M. Çakir, F. Unal, M. Baran, C. Arikan, S. Aydogdu, Hepatology konferansı dahilinde “44th Annual meeting of The European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition” bildiri kitapçığındaki “Liver involment in children with Familial Mediterranean Fever”, 240 pp., Sorrento, Italy, 25-28 May 2011
 • C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar
 • C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler
 • F. Ünal, A. Yılmaz, M. Karaböcüoğlu, M.Duman
  H.L. Yılmaz
  Sayfa: 973-981Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Ulaşım(Çölyak hastalığı (Glutene Duyarlı Enteropati ) (12.2.8 )), 973-981 pp., İstanbul, İstanbul Tıp Kitapevi, 2012
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 • F. Ünal, G. Şahin, Ç.Ö. Ecevit, E. Semizel, A. Cebe, H. Erdoğan, E. Kasırga, “Çocuklarda üst gastrointestinal sistem kanamalarına tanısal ve tedavi edici endoskopik yaklaşımlar”, Güncel Pediatri Dergisi (ISI) , 10-17 pp., 2012 , DOI: false
 • F. Ünal, G. Şahin, A. Cebe, S. Ayhan, F. Eren, E. Kasırga, “Ülseratif kolit tanılı olgularımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi”, Güncel Pediatri Dergisi (ISI) , 17-23 pp., 2012 , DOI: false
 • K. Işık, F. Ünal, O. Yasa, T. Çelik, A. Kut, E. Ataözeden, “Halen güncel sorun olaya devam eden tüberküloz menenjit”,Göztepe Tıp dergisi , 17-19 pp., 1997 , DOI: false
 • Ç. Timur, F. Ünal, M. Doğru, V. Şehiraltı, K. Işık, N. Kayaalp, “Çocukluk çağı lenfadenopatilerinin değerlendirilmesi”,Göztepe Tıp Degisi , 140-143 pp., 1995
 • E. Yüzkollar, E. Divanlı, T. özekinci, S. Özdemir, F. Ünal, M. İzzet Avşar, D. Çakır, “Dyke- Davidoff- Masson sendromu(Serebral hemiatrofi )”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (ISI) , 247-249 pp., 2005
 • E. Yüzkollar, T. Özekinci, S. Özdemir, E. Divanlı, F. Ünal, Y. Özmen, M.İ. Avşar, “Göğüs ön duvarında kitle ile tanı alan torasik aktinomikoz (Bir vaka takdimi )”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , 46-48 pp., 2005 , DOI: false
 • S.A. Akman, F. Özgenç, F Ünal, M.A. Selimoğlu, S Aydoğdu , R.V. Yağcı, “Çocukluk Yaş Grubunda Kısa Bağırsak Sendromu”, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi (ISI) , 7-13 pp., 2003 , DOI: false
 • F. Ünal, S. Özçay, S. Südoğan, T. Uzun, H.Ş. Kutlu, “Simetrik Linear yerleşimli Aplasia Cutis Konjenita (Olgu Sunumu )”,Göztepe Tıp Dergisi , 166-168 pp., 1995
 • F. Ünal, “İştahsız Çocuklara Klinik Yaklaşım”, Güncel Pediatri Dergisi , 79-84 pp., 2011 , DOI: false
 • F. Ünal, M. Baran, A. Cebe, G. Şahin, F. Eren, E. Kasırga, “Çölyak hastalarında reflü özefajit sıklığı”, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi , 11-15 pp., 2012
 • S. Dedeoğlu, K. Işık, A. Kut, Ç. Timur, İ. Arslanoğlu, E. Ataözeden, F. Ünal, “Talasemi Majör’lü çocuklarda Pankreas β hücre Fonksiyon Bozukluğunda Demir Birikiminin İrdelenmesi”, Göztepe Tıp Dergisi , 13-17 pp., 1998
 • F. Ünal, A. Yılmaz, “Çölyak Hastalığı Tanı ve Tedavisi”, Clinic Pediatri (ISI) , 47-54 pp., 2010
 • F. Ünal, “Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım”, Özel Medicabil Hastanesi Dergisi , 39-42 pp., 2012
 • F. Ünal, “0-12 yaş arası Çocuklarda Dengeli Beslenmenin Önemi”, Klinik Tıp Pediatri , 22-28 pp., 2011
 • F. Ünal, “Kistik Fibrosiste Beslenme”, Çocuklarda Beslenme (18.12.2010 ) , 2010
 • F. Ünal, C. Umman, A. Cebe, E. Semizel , Filiz Eren, S. Özdemir, F. Taneli , E Kasırga, “Glutensiz diyet tedavisi altındaki çölyak hastalarımızda serum selenyum düzeyleri”, Güncel Pediatri (ISI) , false pp., 2012 , DOI: false
 • F. Ünal, E. Semizel, M. Serdar, Ç. Ö. Ecevit, Y. Karaca, E. M. Yılmaz, H. Kocaefe, E. Kasırga, “Ülseratif kolit tanısının belirlenmesine fekal kalprotektinin rolü”, Güncel Pediatri Dergisi (ISI) , 2012
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
 • K. Işık, O. Yasa, F. Ünal, S. Topçu, T. Çelik, Sözlü Bildiri konferansı dahilinde “XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Halen Güncel Olmaya Devam Eden Tüberküloz Menenjit (Sözlü Sunum )”, 174 pp., Trabzon , Türkiye, Ekim 1994
 • F. Ünal, S. Özçay, S. Dragon, V. Şehiraltı, Poster Sunusu konferansı dahilinde “XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Duodenal Atrezi ile Birlikte Seyreden Dextrokardi Olgusu”, 334 pp., Trabzon, Türkiye, Ekim 1994
 • Ç Timur, C Kapıcıoğlu, T Mısırlı, A Akkoç, N Kayaalp, F Ünal, K Işık, Poster Bildirisi konferansı dahilinde “XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Üç Olgu Nedeniyle Langerhans Hücreli Histiyositoz”, 231 pp., Trabzon, Türkiye, Ekim 1994
 • B. İnce, H. Alpay, F. İnel, T. İnce, F. Ünal, O. Yasa, Poster Bildirisi konferansı dahilinde “XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Böbreğin Kistik Hastalıkları”, 33 pp., Trabzon, Türkiye, Ekim 1994
 • 5.     F Ünal, F Genel, F Özgenç, S Aydoğdu, N Kütükçüler, R Yağcı, P-89 konferansı dahilinde “V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Kongre Kitapcığı” bildiri kitapçığındaki “Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Hastalarda Lamivudin ve İnterferon-alfa kombinasyonu öncesi immünolojik parametrelerin değerlendirilmesi”, 178 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2002
 • F Ünal, F Genel, F Özgenç, S Aydoğdu, N Kütükçüler, R Yağcı, P-117 konferansı dahilinde “V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Kongre Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Kronik hepatit B enfeksiyonlu çocuklarda Lamivudin ve interferon –alfa kombinasyonu öncesi otoantikor düzeyleri”, 193 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2002
 • F Ünal, İ Çalışyer, V Kuzdere, P-118 konferansı dahilinde “V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan çocukluk çağı hasta grubumuzun irdelenmesi”, 194 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2002
 • S A. Akman, F Özgenç, F Ünal, A Selimoğlu, S Aydoğdu, RV Yağcı, P-51 konferansı dahilinde “V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kısa Bağırsak Sendromu Tanılı Olgular: EÜTF Deneyimi”, 158-159 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2002
 • F Özgenç, S.A. Akman, F Ünal, R.V. Yağcı, S Aydoğdu, P-114 konferansı dahilinde “V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Karaciğer Nakli : Ege Üniversitesi Deneyimi”, 192 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2002
 • F. Ünal, D. Çakır, S. Kalkan, E. Karadağ, Y. Konca, P. Yakar, P-217 konferansı dahilinde “42. Türk Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gastroözefagiel reflü ön tanısı ile polikliniğimize başvuran hastalarımızın aldıkları yeni tanılar”, 586 pp., Antalya. Türkiye, Mayıs 2006
 • S. Aydoğdu, F. Özgenç, Ç. Arıkan, F. Ünal, G. Tümgör, R.V. Yağcı, Y. Tokat, P-02 konferansı dahilinde “VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Pediatrik Kadavra Karaciğer Nakli”, 120 pp., Ankara, Türkiye, 5-7 Mayıs 2004
 • S.Aydoğdu, S.Erermiş, F.Özgenç, F. Ünal, G. Tümgör, Ç. Arıkan, R.V. Yağcı, P-108 konferansı dahilinde “VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Pediatrik Gastroenterolog Gözüyle Anoreksia Nervosa”, 170 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2004
 • F. Ünal, T. Özekinci, İ. Avşar, P. Yakar, Y. Konca, E. Yüzkollar, İ. Hacıoğlu, P-045 konferansı dahilinde “7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kısa Bağırsak Sendromlu Olgularımız”, 252 pp., İzmir, Çeşme, Türkiye, Nisan 2006
 • F. Ünal, D. Çakır, E. Yüzkollar, S.B. Kalkan, G. Başıbüyük, Ş. Tolonay, A. Güray, P-045 konferansı dahilinde “7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, hepatoloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çölyak hastalığı tanısı koyduğumuz hastalarımız”, 255 pp., Çeşme, İzmir, Türkiye, Nisan 2006
 • F. Ünal, N. Ferendeci, S. Özçay, K. Babaoğlu, V. Şehiraltı, N. Tosyalı, T. Uzun, E. Savgan, Poster tartışması konferansı dahilinde “III. Çapa Neonatoloji Günleri Kongre Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Yenidoğan döneminde tanı koyduğumuz iki ampiyem olgusu”, 247 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 1995
 • F. Ünal, S. Özçay, A. Gülhan, T. Uzun, H.Ş. Kutlu, Poster tartışması konferansı dahilinde “XXXIX. Milli Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Chondro Ectodermal Displazi (CED )”, 274 pp., Ankara, Haziran 1995
 • F. Ünal, H.Ş. Kutlu, S. Özçay, B. İnce, Poster Tartışması konferansı dahilinde “XXXIX. Milli Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Diabetik anne bebeklerinin irdelenmesi”, 25 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 1995
 • F. Ünal, S. Özçay, S. Südoğan, T. Uzun, H.Ş.Kutlu, Poster Tartışması konferansı dahilinde “XXXIX. Milli Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Simetrik Lineer Yerleşimli Aplasia Cutis Congenita Olgusu”, 273 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 1995
 • O. Yasa, K. Işık, F. Ünal, Z. Salih, M. Dönmez, M. Özdemir, Poster Tartışması konferansı dahilinde “XXXIX. Milli Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Akut Bakteriyel Menenjitte Bilgisayarlı Beyin Tomografisinin Önemi ve Klinikle İlişkisi”, 111 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 1995
 • Ç. Timur, F. Ünal, M. Doğru, V. Şehiraltı, K. Işık, Poster tartışması (L-5 ) konferansı dahilinde “VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta yenilikler’95 Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk Çağı Lenfadenopatilerinin Değerlendirilmesi”, 69 pp., Mersin, Türkiye, Mayıs 1995
 • F. Ünal, S. Özçay, F. Metin, Poster Tartışması konferansı dahilinde “XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği” bildiri kitapçığındaki “Yenidoğanda intrahepatik fibrozisle birlikte seyir gösteren koledok kisti olgusu”, 63 pp., İzmir, Türkiye, October 1993
 • S.Topçu, S. Özçay, G. Şenel, T. Uzun, F. Ünal, Poster Tartışması konferansı dahilinde “XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği” bildiri kitapçığındaki “Yenidoğan döneminde tanı koyarak takibe aldığımız iki Dandy Walker Sendromu olgusu”, 165 pp., İzmir Türkiye, October 1993
 • D çakır, S. Aydoğdu, H. Tekgül, N. Çelebisoy, F. Ünal, S. Tütüncüoğlu, R.V. Yağcı, P-28 konferansı dahilinde “4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk Çağı Çölyak hastalığında Nörolojik Bulgular”, 173 pp., Bursa, Türkiye, Mayıs 2000
 • D. Yılmaz, S. Aydoğdu, F. Ünal, F. Özgenç, F. Yılmaz, T. Özacar, R.V. Yağcı, P-31 konferansı dahilinde “4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk Çağında Kronik Hepatit C virus (HCV ) İnfeksiyonu”, 176 pp., Bursa,Türkiye, Mayıs 2000
 • S. Aydoğdu, R.V. Yağcı, F. Ünal, M.A. Selimoğlu, F. Özgenç, F. Yılmaz, S. Ulukaya, R. Killi, Y. Tokat, P-32 konferansı dahilinde “4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk Çağında Karaciğer Nakli Komplikasyonları”, 177 pp., Bursa,Türkiye, Mayıs 2000
 • M.A Selimoğlu, R.V. Yağcı, S. Aydoğdu, F. Ünal, A. Zeytinoğlu, G. Yüce, Poster Tartışması konferansı dahilinde “4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik HBV enfeksiyonlu çocuklarda interferon alfa ve lamivudin kombinasyon tedavisi”, 193 pp., Bursa, Türkiye, Mayıs 2000
 • F. Özgenç, G. Aksu, D. Çakır, F. Unal, S. Aydoğdu, R.V.Yağcı, Poster Tartışması konferansı dahilinde “4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gluten enteropatisinde biyopsi bulgularıyla otoantikor sonuçlarının karşılaştırılması”, 172 pp., Bursa,Türkiye, 10-13 Mayıs 2000
 • G. Aksu, F. Özgenç, F. Ünal, N. Kütükçüler, N. Aydoğdu , R.V. Yağcı, Poster Tartışması konferansı dahilinde “4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Karaciğer transplantasyonu sonrası serum ve safra sekretuar IgA ve serbest sekretuar kompanent düzeyleri”, 214 pp., Bursa, Türkiye, 10-13 Mayıs 2000
 • M.A. Selimoğlu, S. Aydoğdu, F. Ünal, G. Yüce, R.V Yağcı, P-51 konferansı dahilinde “4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik HBV infeksiyonunda serum çinko düzeyinin karaciğer histolojisi ve tedavi sonuçları ile ilişkisi”, 196 pp., Bursa, Türkiye, Mayıs 2000
 • S. Aydoğdu, R.V. yağcı, F. Ünal, M.A. Selimoğlu, F. Özgenç, F. Yılmaz, S. Ulukaya, R. Killi, Y. Tokat, P-70 konferansı dahilinde “4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk çağında karaciğer nakli”, 215 pp., Bursa, Türkiye, Mayıs 2000
 • F. Ünal, C. Ulman, F. Taneli, E. Kasırga, G. Kılıçlı, Poster Tartışması konferansı dahilinde “3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Glutensiz diyet tedavisi alan çölyak hastası çocuklarda serum selenyum düzeyleri”, P-25 pp., Uludağ, Bursa, Türkiye, Şubat 2007
 • F.Ünal, İ. Arslanoğlu, K. Işık, P. İşgüven, poster tartışması ( P-78 ) konferansı dahilinde “II.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tip-I Diyabetli Çocuklarda Safra Kesesi Fonksiyonun Utrasonografi ile Değerlendirilmesi”, 78 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 1997
 • S. Aydoğdu, M.A. Selimoğlu, F. Ünal, H.Ç. Alım, R.V. Yağcı, Sözlü Sunum 11 konferansı dahilinde “Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi ‘’Çocuklarımız için parlak gelecekler ‘’” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk Yaş Grubunda Konstipasyon ve Yönetimi: Prospektif Çalışma”, 375 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 1999
 • S. Aydoğdu, M.A. Selimoğlu, S. Asena, N. Tuncer, Y. Candan, F. Ünal, Y. Yavaş, R.V Yağcı, Poster Tartışması konferansı dahilinde “Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk Çağında Total Parenteral Nutrisyon (TPN ) (retrospektif çalışma )”, 376 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 1999
 • G.E. Şahin, F. Ünal, A. Cebe, R. İlbakan, E. Kasırga, Poster tartışması ( p-187 ) konferansı dahilinde “54. Milli Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik konstipasyonlu olgularımızın değerlendirilmesi”, 365 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 • F. Ünal, M. Çakır, Ç. Arıkan, H. Yüksekkaya, G. Veleyeva, S. Aydogdu, Poster tartışması (P-067 ) konferansı dahilinde “54. Milli Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk çağında Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı alan hastalarımızda karaciğer fonksiyon testlerinde gözlenen değişiklikler”, 195 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 • F. Ünal, G. Şahin, A. Cebe, Ş. Duygulu, Ç. Arıkan, E. Kasırga, Sözlü Bildiri ( S-024 ) konferansı dahilinde “54. Milli Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları”, 194 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 • E. Ataözden, M. Ergüven, A. Kut, H. Kutlu, F. Ünal, S. Dedeoğlu, S. Özçay, Poster tartışması (P-92 ) konferansı dahilinde “2. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Malign kitle görüntüsü veren bir abdominal tüberküloz olgusu”, 92 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 1996
 • F. Ünal, M. Çakır, Ç. Arıkan, Ş. Duygulu, Poster tartışması (14 ) konferansı dahilinde “7. ULudağ Pediatri Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk Çağında aris Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamarında Endoskopik Hemoklips Uygulamaları”, 19-20 pp., Uludağ, Bursa, Türkiye, Mart 2011
 • G:E.Şahin, F. Ünal, M. Polat, A.C.Tok, Y.Ç. Apakhan, E. Kasırga, Poster tartışması konferansı dahilinde “8. Uludağ Kış Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Nörolojik Sekelli Çocuklarda Anti- HAV IgG Seropozirifliği”, 24-25 pp., Uludağ, Bursa, Türkiye, Mart 2012
 • F. Ünal, S. Esenyel, P. Vural, E. Semizel, H. Erdoğan, Poster tartışması (P-18 ) konferansı dahilinde “8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuk ve Adolesan Yaş Grubu Çölyak Hastaları ve Ailerinde Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, 23 pp., Uludağ, Bursa, Türkiye, Mart 2012
 • F. Ünal, F. Solmaz, T. Apuhan, Ş. Duygulu, İ. Özcan, H. Erdoğan, Poster Tartışması (p-21 ) konferansı dahilinde “8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çölyak Hastaığı Olan Çocuklarda Sensörinöral İşitme Kaybı”, 27-28 pp., Uludağ, Bursa, Türkiye, Mart 2012
 • H. Erdoğan, E. Şahin, F. Ünal, Poster Tartışması (p-52 ) konferansı dahilinde “8. Uludağ Kış Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Torba İdrar Örneğindeki Her Kültür Üremesi Tedavi Edilmeli midir ?”, 69 pp., Uludağ, Bursa, Türkiye, Mart 2012
 • F Ünal, G.Şahin, E. Semizel, A. Cebe, H. Erdoğan, Ş. Duygulu, E. Kasırga, Poster Tartışması (P-22 ) konferansı dahilinde “8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sitem Kanama nedenleri ve Endoskopik Tedavi Yaklaşımları”, 29 pp., Uludağ, Bursa, Türkiye, Mart 2012
 • A.C.Tok, F. Ünal, G. Şahin, Y. Ç. Appak, S. Ayhan, Poster tartışması (P-024 ) konferansı dahilinde “9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme” bildiri kitapçığındaki “Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Çocuklarda İnterferon -Alfa ve Lamivıudin Kombinasyon Tedavisi”, 78 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012
 • Ç. Ecevit, F. Özgenç, F. Ünal, D. Nart, R. Sertöz, Poster tartışması (PS-049 ) konferansı dahilinde “9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik Hepatit D Enfeksiyonunda İnterferon ve Lamivudin Kombine Tedavisi”, 92-93 pp., Antalya Türkiye, Ekim 2012
 • Ç. Ecevit, M. Karakoyun, F. Ünal, H.A. Yüksekkaya, R.V. Yağcı, S. Aydoğdu, Poster Tartışması (PS:051 ) konferansı dahilinde “9. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “İmmünsüpresif Tedaviye Refrakter Otoimmün Bir Hastalık: Karaciğer Naklinden 13 Yıl Sonra Tanı Alan Çölyak Hastalığı”, 94 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012
 • Ç. Ecevit, F. Özgenç, H.A. Yüksekkaya, F. Ünal, Ç Arıkan, R.V. Yağcı, Poster Tartışması (PS: 053 ) konferansı dahilinde “9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocukluk Çağı Peptik Ülser Hastalığı: Müphem Klinik Bulgularla Seyreten Nadir Hastalık”, 95 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012
 • F. Ünal, E. Semizel, M. Serdar, Ç. Ecevit, Y. Karaca, E.M. Yılmaz, Poster Tartışması (PS: 063 ) konferansı dahilinde “9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü”, 100 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012
 • M. Çakır, F. Ünal, G. Dinler, M. Baran, H.A Yüksekkaya,G. Tümgör, E. Kasırga, A.G. Kalaycı, S. Aydoğdu, Poster tartışması (PS: 141 ) konferansı dahilinde “9. Ulusal Pediatrik gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Türk Çocuklarında İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı : Çok Merkezli Çalışmanın Verileri”, 146 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012
 • Diğer yayınlar
 • F. Ünal. Çocuk gastroenterolojide aklımıza takılanlar konferansı dahilinde ”7. Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Bildiri Kitapcığındaki ”Diş Çürükleri ve Beslenme İlişkisi ”, 204-210 pp, İzmir, Türkiye; Nisan 2006