Doç Dr Fatih ÜNAL

Çocuk Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı

Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer ;
Gelişmiş ülkelerde çocuklarda kronik karaciğer hastalığının en sık nedenlerinden biridir. Obezite  prevelansındaki ile artışla ilişkilidir . Basit yağlanmadan siroza kadar değişen bulguları kapsamaktadır.
Avrupa çocuk Gastrornteroloji, hepatoloji ve derneği karaciğer yağlanmasını karaciğer hücrelerinin en az %5 inde yağ  İnfiltrasyonu olarak tanımlamaktadır.
Karaciğer yağlanmasını ; yaş , cinsiyet, antropomertik ölçümler, diyet, sosyo-ekonomik durum ve etnik köken sonucu etkilemektedir .
Yağlı karaciğer hastalığında
Obezite ve Metabolik sendrom
Açlık ( anoreksiya nervoza )
Tip-2 Diyabetes Mellitus
Protein enerji  malnütrisyonu
Hiperlipidemi
TPN komplikasyonu
Cerrahi sorunlar
Kuşa bağırsak sendromu
Jejunoileal bu paşa
Gastroplasti
HIV enfeksiyonu
Bakteriyel aşırı çoğalmaya neden olan durumlar
Metabolik ve genetik nedenler
Abetalipoproteinemi
Galaktozemi
Glikojen depo hastalığı
Homasistonüri
Tirozimemi
Ailevi yağlı karaciğer
Wilson hastalığı
İlaç  ve toksik nedenler