• Çocuğunuzun sağlığı bizleri için her zaman ÖNEMLİ
  Çocuklarda  alt sindirim sistemi endoskopisi ( Kolonoskopi ) hangi durumlarda yapılmalıdır ?
  Kalın bağırsağın ve ince bağırsağın son kısmının bükülebilir optik bir aletle incelenmesi işlemidir. Bu inceleme ile bağırsak duvarı ve bağırsak boşluğu hakkında bilgi edinilebilmek mümkündür.
  Kolonoskopi işlemi ;
  * Karın ağrısı, kilo kaybı, uzun süreli ishal durumlarında
  * Nedeni bilinmeyen sindirim sistemi  kanamalarını aydınlatmak için
  * Büyümede yavaşlama ( Crohn hastalığı )
  * Damarsal Hastalıklara bağlı kanamaların tespiti ve kanamayı durdurmaya yönelik girişimler için
  * Dışkı alışkanlığında değişiklik, gece dışkılaması ve ishal, dışkı şekil değişikliği ve makattan şekilsiz dışkı ile birlikte karışık kan gelmesi
  * Crohn hastalığı, Ülseratif kolit tanısı İçin biyopsi alabilmek için / Ailevi Akdeniz ateşi, Behçet, bağırsak tüberkülozu C . Difficile toxin A ve B , CMV ye bağlıi ishal
  * Polip tanısı ve aynı seansta çıkartılması İçin
  * Üst sindirim sistemini normal yolla terk edip kalın bağırsakta takılı kalmış veya anüs yolu ile kalın bağırsak son kısmına gönderilmiş yabancı cisimlerin çıkartılabilmesi için
  * Kalın bağırsakta oluşan darlık, bağırsakların birbiriyle ağızlaşması ( fistülizasyon ) durumlarının ortaya çıkartılabilmesi için
  ** Birinci derece akrabalarında kalın bağırsak kanseri öyküsü olan kişilere tarama amaçlı kolonoskopi yapmaktayız.