• Kalın bağırsağın ve ince bağırsağın son kısmının bükülebilir optik bir aletle incelenmesi işlemidir. Bu inceleme ile bağırsak duvarı ve bağırsak boşluğu hakkında bilgi edinilebilmek mümkündür. Kolonoskopi işlemi ;

  * Karın ağrısı, kilo kaybı, uzun süreli ishal durumlarında

  * Nedeni bilinmeyen sindirim sistemi  kanamalarını aydınlatmak için

  * Büyümede yavaşlama ( crohn hastalığı ?)

  * Damarsal Hastalıklara bağlı kanamaların tespiti ve kanamayı durdurmaya yönelik girişimler için

  * Dışkı alışkanlığında değişiklik, gece dışkılaması ve ishal, dışkı şekil değişikliği ve makattan şekilsiz dışkı ile birlikte karışık kan gelmesi

  * Crohn hastalığı, Ülseratif kolit tanısı İçin biyopsi alabilmek için / Ailevi Akdeniz ateşi, Behçet, bağırsak tüberkülozu ? C. Difficile toxin A ve B , CMV ye bağlı ishal

  * Polip tanısı ve aynı seansta çıkartılması İçin

  * Üst sindirim sistemini normal yolla terk edip kalın bağırsakta takılı kalmış veya anüs yolu ile kalın bağırsak son kısmına gönderilmiş yabancı cisimlerin çıkartılabilmesi için

  * Kalın bağırsakta oluşan darlık, bağırsakların birbiriyle ağızlaşması ( fistülizasyon ) durumlarının ortaya çıkartılabilmesi için

  * Birinci derece akrabalarında kalın bağırsak kanseri öyküsü olan kişilere tarama amaçlı kolonoskopi yapmaktayız.