• Bebeklerde Reflü Hastalığı

  Gastroözefageal reflü mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Bu bebeklerde fizyolojik olarak görülebilir. Bu durumdan anne ve bebek hiç rahatsız olmaz olmaz. Bu durum mutlu bebek kusması olarak isimlendirilir.
  Reflü hastalığında ise mide, ince bağırsak ve safra yollarının içeriği nin yemek  borusuna kaçtıktan sonra hastalık belirtilerinin oluşmasıdır .
  Aile bireylerinde reflü hastalığı varsa, bebeklerinde de reflü hastalığı belirtilerini daha sık rastlamaktayız. Reflü hastalığına her 300 çocukta 1 oranında rastlamaktayız .

  Reflü bebeklerde niçin olmaktadır ?
  * Mide ile yemek borusu arası var olduğu  kabul edilen kapakçığın fonksiyonunu yitirmesi. Bu kapakçık buradaki kas yüzmeleri, yemek borusunun mideliye giriş açısı ve diyafram kası tarafından oluşmaktadır.
  * Bebeğin yatış pozisyonu
  * Bebeklerin beslenme sırasında yapılan hatalar . Aşırı besleme, düzgün pozisyonda beslenmenin olmaması , gece beslenmelerinin 6. Aydan  sonrada  devam ediyor olması
  * Bebeğin yanında sigara içilmesi veya sigara içilmiş kıyafetlerle bebeğin kucağa alınması  (pasif içicilik )
  * Bebeklik çağı reflüleri bebek büyüyüp oturur pozisyona geçtikçe düzelir
  * Reflü hastalığı ailede varsa bebeklerde görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda  reflü hastalığının genetik geçişli olduğu gösterilmiştir .

  Normal bebeklik reflüsü ile, reflü hastalığı arasındaki ayırımı iyi yapabilmek gerekmektedir. Çünkü bebeklik reflüsünde tedavi gerekmezken, reflü hastalığında tedavi gerekebilmektedir.
  ****Bebeklik çağı  reflüsü olan bebekler ;

 • İyi kilo alırlar
 • Eforsuz  ağıza mide içeriği  vardır.
 • Emmeleri çok iyidir,
 • Yutma koordinasyonu iyidir.
 • Aktivitesi normaldir.
 • Nörolojik sorunu yoktur
 • Solunum hastalığı yoktur
 • Apne( 20 an uzun nefessiz kalma ) ve bradikardi ( kalp atışının yavaşlaması ) yoktur
 • Anemi ( kansızlık )  yoktur
 • Fizyolojik reflüde ; Aile ile iletişim
 • Mama alıyor ise koyulaştırma
 • Beslenme sonrası pozisyon önerilebilir
 • Yakınmalar izlenebilir.

  ** Gastroözefageal reflü hastalığı İse mide içeriğinin yemek borusu ve boğaza kaçması sonucu belirtilerin ve istenmeyen değişiklikler olmaktadır.
  * Kilo alma azlığı
  * Beslenmeyi yarıda kesme, emme zorluğu ,kusma, karın ağrısı gibi sindirim sitemi  bulguları  yanında
  *20 saniyeden uzun solunum durması ( apne ) ve kalbin yavaşlaması
  Laranjit ve faranjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonunu taklit eden bulgular, orta kulakta sıvı toplanması ( seröz otit )
  * Ses kısıklığı , seste boğuklaşma, kurup benzeri bulgular
  * Kansızlık belirtisi ( anemi) yemek borusundan gizli kanamaya bağlı olarak görülebilir .

  ***AYRICA
  Metabolik hastalıklarda, nörolojik hastalıklarda, kistik fibrozis hastalığında ve doğum sonrasında yemek borusu operasyonu geçirmiş bebeklerde altta yatan hastalığa sekonder reflü görülebilmektedir.
  * Yine tedaviye yanıtsız reflülere besin alerjisi de eşlik edebilir.
  Bebeklerde hastalığını önlemek için
  * Bebek az az sık sık beslenmelidir
  * Gece yatmadan  2 saat önce beslenme kesilmeli
  * Gece beslenmeleri 6. Aydan sonra kesilmeli
  * Yatarken reflü yastığı kullanılabilir
  * Yatış pozisyonu sol yan taraf olmalı ve pozisyon mide boşalmasını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır .
  Reflü hastalığında  mide boşalmasını sağlayan ve yemek borusuna asit kaçağını önleyen ve mide asitini baskılayan  ilaçlar  yanında antireflü mamalar ve sıvı besinlerin koyulaştırılması yeterlidir.